Контактигр. Велико Търново 5000, ул. "Зеленка" 2

тел: 0887 70 53 63

e-mail: venci62@yahoo.com